Z histórie

Detský folklórny súbor ŠARIŠANČEK, kolektív Parku kultúry a oddychu v Prešove, bol založený 17. marca 1986, kedy bol zakladajúci konkurz. Na sklonku roku 1986 vznikla hudobná, neskôr aj spevácka zložka súboru. Prvými vedúcimi boli – Mgr.art. Alena Paulusová – organizačná a umelecká vedúca, zároveň choreografka a vedúca tanečnej zložky, Ján Saloka – vedúci ľudovej hudby, Roland Čura – tanečný pedagóg a Mgr. Michal Kišeľák – korepetítor.

V priebehu prvého roka existencie sa ŠARIŠANČEK prudko „vyšvihol“ medzi špičku slovenského detského folklóru. Svedčia o tom aj ceny za tanečnú, hudobnú a spevácku interpretáciu na XI. Detskom folklórnom festivale v roku 1987. Prichádzali ponuky na vystúpenia, popularita súboru rástla zo dňa na deň. 30. apríla 1988 uviedol ŠARIŠANČEK svoj prvý celovečerný program „Rodným krajom“. Nasledovali ďalšie premiéry a vystúpenia, účinkovanie na rôznych prehliadkach, súťažiach, festivaloch, v televízii, rozhlase, zahraničné zájazdy. Na všetkých svojich koncertoch ŠARIŠANČEK vzorne reprezentuje PKO, mesto Prešov, šarišský región a Slovensko vôbec. Zásluhou skúsených pedagógov sa kolektív vypracoval na kvalitné umelecké teleso, schopné interpretovať technicky náročné programové čísla.

Počas svojej existencie sa v súbore vystriedalo množstvo detí, ktorým sa folklór stal celoživotnou záľubou, ba dokonca aj povolaním. Deti zo Šarišančeka tvoria prirodzenú základňu a prípravku pre starší Šarišan, ako aj mnohé iné folklórne i nefolklórne kolektívy. Súbor pozostáva z troch zložiek – tanečnej, hudobnej a speváckej.

OZ DFS Šarišanček © 2007 – 2021