Previous
Next

O nás

Detský folkórny súbor ŠARIŠANČEK vznikol pri Parku kultúry a oddychu v Prešove v roku 1986. Jeho náplňou je oživovať ľudové zvyky a tradície východoslovenského regiónu, predovšetkým oblasti Šariš, uchovávať tento veľký poklad v tancoch, spevoch a hudbe. Už názov súboru nám napovedá spätosť s mládežníckym folklórnym súborom ŠARIŠAN, pre ktorý tvorí prirodzenú základňu.

Súbor pozostáva z troch zložiek – tanečnej, hudobnej a speváckej. V súčasnosti kolektív združuje viac ako 60 členov. Všetci sú žiakmi prešovských základných a stredných škôl. 

Počas svojej existencie sa v súbore vystriedalo množstvo detí, ktorým sa folklór stal celoživotnou záľubou, ba dokonca aj povolaním. Deti zo Šarišančeka tvoria prirodzenú základňu a prípravku pre starší Šarišan, ako aj mnohé iné folklórne i nefolklórne kolektívy. 

Z blogu

Pomôže nám šíriť radosť – darujte nám 2%

            Milí PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK!      …ďakujeme, že svojimi  2%  dane z príjmov podporíte deti z DFS  ŠARIŠANČEK, ktoré tancom, hudbou a spevom reprezentujú Prešov  a  Slovensko doma

Stretnutie rodičov a priateľov DFS Šarišanček

Vážení rodičia, priatelia DFS Šarišanček! Pozývame Vás na stretnutie rodičov s vedúcou Detského folklórneho súboru Šarišanček, spojeného s výročnou členskou schôdzou občianskeho združenia PRIATELIA DFS

35. VÝROČIE DFS ŠARIŠANČEK

35. VÝROČIE DFS ŠARIŠANČEK Oslavujeme, a preto Vás zo pozývame na výročné vystúpenie Detský folklórny súbor Šarišanček Premiérový program „Rozkvitnutá záhrada” bude plný nových ale

OZ DFS Šarišanček © 2007 – 2021