Zahraničné zájazdy

2022
2022

2023 Bulharsko

2022
2022

2022 Čierna Hora

2019
2019

Bulharsko

V dňoch 19. 06. – 25. 06. 2019 sa uskutočnil zájazd DFS Šarišanček do Bulharska na medzinárodný folklórny festival v meste Aheloy. Na zájazd vycestovalo 35 účinkujúcich a 6 osôb ako pedagogický dozor.

https://sarisancek.sk/galeria/?gcg_14=560/bulharsko-2019

 

2018
2018

Maďarsko

V dňoch 27.3. – 30.3.2018 sa uskutočnil zájazd DFS Šarišanček do Maďarska na medzinárodný folklórno-tanečný festival v Budapešti. Na zájazd vycestovalo spolu 45 osôb, z toho 37 účinkujúcich detí a 8 osôb ako pedagogický dozor. Na tomto zájazde okrem vystúpení absolvovali deti aj výlet do tropikária a večernú plavbu po Dunaji, spojenú s prehliadkou nočnej Budapešte.

2018
2018

Poľsko

V dňoch 27.6. – 07.07.2018 sa uskutočnil zájazd DFS Šarišanček do Poľska na medzinárodný folklórno-tanečný festival v meste Jarocin. Na zájazd vycestovalo spolu 37 osôb,
z toho bolo 30 účinkujúcich detí a 7 osôb ako pedagogický dozor. Na tomto festivale, ktorý organizovalo mesto Jarocin sa deti predstavili svojim programom aj v mestách Žerkow, Kotlin, Žegocin.

2017
2017

Albánsko

2016
2016

Česká republika

2015
2015

Bulharsko

2014
2014

Turecko, Srbsko

2013
2013

Macedónsko

2012
2012

Bulharsko

2011
2011

Rakúsko

2010
2010

Česká republika, Poľsko

2009
2009

Rakúsko

2008
2008

Turecko, Srbsko

2007
2007

Bosna a Hercegovina

2006
2006

Česká republika, Bulharsko

2005
2005

Maďarsko, Moldavsko, Taliansko

2002
2002

Česká republika

2002
2002

Juhoslávia

1998
1998

Turecko

1995
1995

Česká republika, Rakúsko

1994
1994

Poľsko, Maďarsko

1992
1992

Fínsko

1989
1989

Nemecko

OZ DFS Šarišanček © 2007 – 2021