Občianske združenie

Vážení rodičia, milí priatelia DFS Šarišanček !

 

                Dňa 6.12.2007 bolo na Ministerstve vnútra SR oficiálne zaregistrované občianske združenie  s názvom Priatelia DFS Šarišanček. Jeho členom sa môže stať každý občan SR po dovŕšení 18 rokov, ktorý súhlasí s poslaním a stanovami združenia (STANOVY OZ). Cieľom tohto združenia je podporovať činnosť všetkých zložiek Detského folklórneho súboru Šarišanček pôsobiacich pod PKO Prešov. Prostriedky, ktoré pomôžu našim deťom zlepšiť ich tréningové podmienky a umožnia zviditeľniť súbor doma i v zahraničí, budú v rámci združenia čerpané nielen z Vašich príspevkov (2,50 €/mesiac) a sponzorských darov, ale hlavne z eurofondov. O využití týchto prostriedkov budete informovaní minimálne 1x ročne na členskej schôdzi združenia.

     Ak sa rozhodnete stať členom združenia s platnosťou od 1.1.2020, prosím  vyplňte prihlasovací list člena občianskeho združenia Priatelia DFS Šarišanček (Prihlasovaci list do OZ_2020) a doručte ho pani vedúcej súboru Mgr. art. Alene Paulusovej, alebo pošlite na adresu: Mgr. Veronika Banasová, Teriakovce 221, 080 05 Prešov.

Členský príspevok: 30 €/rok je najvhodnejšie zaplatiť bankovým prevodom na účet (od 1.1. 2020), alebo je možné zaplatiť v hotovosti u pani trénerky.
Názov:                 Priatelia DFS Šarišanček
Číslo účtu:          262 879 7202 / 1100 Tatra banka a.s.
IBAN:                  SK06 1100 0000 0026 2879 7202   
Poznámka:         uveďte meno dieťaťa

                    Tešíme sa na Vašu podporu a spoluprácu.

Na stiahnutie:

Prihlasovaci list do OZ_2020

Vyhlasenie-o-poukazani-vyplnene 2019

Dodatok č. 4

Výkonný výbor

 1. PhDr. Balenčinová Katarína
 2. Mgr. Policianová Martina
 3. Mačeková Renáta
 4. Bc. Uhriňáková Júlia
 5. Mgr. Banasová Veronika
 6. Grigerová Martina
 7. Tabačák Peter

Kontrolná komisia

 1. Mgr. Katriňáková Zdenka
 2. Mgr. Liptáková Zuzana
 3. Petrik Juraj
 4. Jurečko Marek
 5. Mgr. Čechová Ivana
OZ DFS Šarišanček © 2007 – 2021