Základné informácie

Vážení rodičia, milí priatelia DFS Šarišanček !

 

                Dňa 6.12.2007 bolo na Ministerstve vnútra SR oficiálne zaregistrované občianske združenie  s názvom Priatelia DFS Šarišanček. Jeho členom sa môže stať každý občan SR po dovŕšení 18 rokov, ktorý súhlasí s poslaním a stanovami združenia (STANOVY OZ). Cieľom tohto združenia je podporovať činnosť všetkých zložiek Detského folklórneho súboru Šarišanček pôsobiacich pod PKO Prešov. Prostriedky, ktoré pomôžu našim deťom zlepšiť ich tréningové podmienky a umožnia zviditeľniť súbor doma i v zahraničí, budú v rámci združenia čerpané nielen z Vašich príspevkov (2,50 €/mesiac) a sponzorských darov, ale hlavne z eurofondov. O využití týchto prostriedkov budete informovaní minimálne 1x ročne na členskej schôdzi združenia.

     Ak sa rozhodnete stať členom združenia s platnosťou od 1.1.2020, prosím  vyplňte prihlasovací list člena občianskeho združenia Priatelia DFS Šarišanček (Prihlasovaci list do OZ_2024) a doručte ho pani vedúcej súboru Mgr. art. Alene Paulusovej, alebo pošlite na adresu: Mgr. Veronika Banasová, Teriakovce 221, 080 05 Prešov.

Členský príspevok: 30 €/rok je najvhodnejšie zaplatiť bankovým prevodom na účet (od 1.1. 2024), alebo je možné zaplatiť v hotovosti u pani trénerky.
Názov:                 Priatelia DFS Šarišanček
Číslo účtu:          262 879 7202 / 1100 Tatra banka a.s.
IBAN:                  SK06 1100 0000 0026 2879 7202   
Poznámka:         uveďte meno dieťaťa

                    Tešíme sa na Vašu podporu a spoluprácu.

Na stiahnutie:

Prihlasovaci list do OZ_2024

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – predvyplnené 2023

                     

Občianske združenie, Priatelia DFS Šarišanček

funkčné obdobie:  marec 2024- do schôdze v roku 2025

Výkonný výbor

 Meno a priezviskoTelefónE-mail
1.PhDr. Balenčinová Katarína0905 236 728katkabalencinova@gmail.com
2.Mgr. Policianová Martina0907 291 598 martinapolicianova@azet.sk
3Mačeková Renáta0908 226 594renatamacekova@gmail.com
4Mgr. Banasová Veronika0948 478 789nikabb1979@gmail.com
5Grigerová Martina0917 562 700grigerovamartina@gmail.com
6Tabačák Peter0907 325 205tabacakpeter@yahoo.com

 

Kontrolná komisia

 Meno a priezviskoTelefónE-mail
1.Mgr. Katriňáková Zdenka0905 600 142zdenka@zdenkatri.sk
2.Mgr. Liptáková Zuzana0905 361 763 zuzka.liptakova@centrum.sk
3.Petrik Juraj0940 854 019j.petrik83@gmail.com
4.Jurečko Marek0907 681 700jurop007@gmail.com
5.Mgr. Čechová Ivana0907 583 437ivkasirka@gmail.com

 

OZ DFS Šarišanček © 2007 – 2021