Ponuka programov

  Detský folkórny súbor ŠARIŠANČEK vznikol pri Parku kultúry a oddychu v Prešove v roku 1986. Jeho náplňou je oživovať ľudové zvyky a tradície východoslovenského regiónu, predovšetkým oblasti Šariš, uchovávať tento veľký poklad v tancoch, spevoch a hudbe. Už názov súboru nám napovedá spätosť s mládežníckym folklórnym súborom ŠARIŠAN, pre ktorý tvorí prirodzenú základňu.

Súbor pozostáva z troch zložiek – tanečnej, hudobnej a speváckej. V súčasnosti kolektív združuje viac ako 60 členov. Všetci sú žiakmi prešovských základných a stredných škôl.

Počnúc prvým vystúpením popularita súboru rýchlo rástla, dnes patrí ŠARIŠANČEK medzi popredné detské folklórne súbory na Slovensku. Počas dlhoročnej existencie súboru sa vykryštalizovalo jeho smerovanie, zásluhou skúsených pedagógov sa z kolektívu stalo kvalitné umelecké teleso, schopné interpretovať technicky náročné programové čísla. Súbor ŠARIŠANČEK vzorne reprezentoval mesto Prešov a šarišský región na mnohých prehliadkach, súťažiach, vystupoval na folklórnych festivaloch vo Východnej, Strážnici, Medzilaborciach, Svidníku, Raslaviciach, účinkoval v rozhlase, v televízii a pri rôznych iných príležitostiach.


 

Ponuky programov :

1. Celovečerný program, v ktorom účinkujú všetky tri zložky súboru. Program je zostavený z ucelených programových čísel. Tvoria ho tance a spevy zo Šariša, ale aj Zemplína, Spiša, tiež tance a spevy Rómov, žijúcich na Slovensku.

2. Komorný program, v ktorom účinkujú 4 tanečné páry, sólistky speváčky a ľudová hudba / prípadne playback/.

3. Príležitostné programy – vianočný program, samostatné programové čísla podľa požiadaviek objednávateľa

4. Výchovné koncerty pre školy – celosúborové vystúpenie s náučným sprievodnym slovom o ľudových tradíciach, hudbe, speve, tancoch

V prípade záujmu je možné si súbor objednať a vybrať si z uvedenej ponuky programov. 

Repertoár

ŠARIŠSKÁ POLKA

Choreografia:  Alena Paulusová

Hudobná úprava:  Ladislav Kišeľák a Maroš Hafič

Osobitá rýchla polka z Raslavíc. Tancuje sa na miestne polkové melódie. Okrem základného krútenia sa v páre bez perovania tanečníci bohato cifrujú, využívajú motívy miestnych sedliackych tancov.

RASLAVICKE HUDACI

Choreografia:  Alena Paulusová

Hudobná úprava:  Ladislav Kišeľák 

Čardáš z Raslavíc. Je to obrodenecký tanec z konca 19. a začiatku 20. storočia. Tancuje sa v rýchlom tempe, má voľnú výstavbu. Objavujú sa motívy krucenej, dvojkročky, zrážaný, čapáše, bohaté cifrovačky.

PREĽECEL FTAČEK

Choreografia:  Alena Paulusová

Hudobná úprava: Marián Sirka

Krucena z Raslavíc. Najstarší typ párového  sedliackeho tanca, ktorého základným pohybovým motívom je krútenie sa tancujúcich v páre. Tanec je ďalej bohatý na voľné cifrovačky tanečníkov, aj odpočinkové figúry a spev.

 

HARČKOVÝ

Choreografia:  Alena Paulusová

Hudobná úprava: Ladislav Kišeľák

Tanec inšpirovaný drotárskou históriou Slovenska. Vtipná hra dievčat s hrncami a privandrovalým drotárom.

 

KORYTÁRI

Choreografia:  Alena Paulusová

Hudobná úprava: Vladimír Žigmund

Tanec Rómov zo Šariša, plný temperamentu s využitím drevených korýtok. Znázorňuje ich výrobu, ale zároveň ich tanečníci využívajú pri tanci, v ktorom predvádzajú svoju šikovnosť.

CIGÁNSKY ČARDÁŠ

Choreografia:  Alena Paulusová

Hudobná úprava: Ján Saloka

Dynamický tanec Rómov s voľnou výstavbou. Tanec tancujú 4 tanečné páry, je plný rytmických čapášov a synkopického rytmu.

VERBUNK

Choreografia:  Štefan Uderman, Alena Paulusová

Hudobná úprava: Ján Saloka

Parobský tanec povelového rázu z Raslavíc znázorňujúci verbovanie vojakov do stálej uhorskej armády. Skladá sa z oddychovej časti – drobné odpočinkové motívy s častým štrnganím ostrôh a rušnej časti – časté udieranie o sáru a tlieskanie. V tanci sú spracované najtypickejšie verbunky šarišskej oblasti – verbunk, sólo maďar, marhaňská a bašistovská.

ZEMPLÍN

Choreografia:  Alena Paulusová

Hudobná úprava: Ladislav Kišeľák

Čardáš z južného Slovenska, obohatený o dievčensku karičku a mužské cifrovačky. Tanec je rýchly, dynamický, vo finále zavŕšený typickým temperamentným „treščakom“.

KRIVANSKÁ POLKA

Choreografia:  Alena Paulusová

Hudobná úprava: Ľubomír Šebej

Scénické zobrazenie typických tancov s polopevnou formou z obce Krivany: polka, Doľinska polka, Joj mamo, čenč.

RUSNACI

Choreografia:  Alena Paulusová

Hudobná úprava: Jozef Hrušovský

Tanec z horného Šariša z obce Čirč – kolomyjka, dribna, dzupkaňa.

ZBOJNÍCKY TANEC

Choreografia:  Eduard Demčák, Michal Hric

Hudobná úprava: Ľubomír Šebej

Humorne ladený tanec chlapcov, ktorí sa hrajú na zbojníkov. Pretekajú sa v šikovnosti, aby si zvolili nového zbojníckeho kapitána.

MORENA

Choreografia: Alena Paulusová

Hudobná úprava: Ján Majurník

Dievčenské chorovody a kolesá z obce Víťaz. Chorovody patria medzi najstaršie tanečné druhy na našom území. Sú to reťazové tance so sprievodom spevu a s veľkou pôdorysnou i obsahovou variabilitou.

GORALSKÝ TANEC

Choreografia: Jakub Kľučiar

Hudobná úprava: Marián Sirka

Tanec spišských Goralov z povodia Dunajca.

KRUCENA Z VICEŽA

Choreografia: Alena Paulusová

Hudobná úprava: Ján Saloka

Párový sedliacky tanec z obce Víťaz.

NA LUCIU

Choreografia: Alena Paulusová

Hudobná úprava: Ľubomír Šebej

Scénické spracovanie obradových zvykov a magických úkonov v predvianočnom období – tzv. „Stridžie dni“. Materiál čerpaný z obce Víťaz.

NOVÝ ROK A TRAJA KRÁLI

Choreografia: Eva a Ondrej Forišovi

Hudobná úprava: Ján Saloka

Obradový tanec viažúci sa k vianočným a novoročným zvykom vo Víťazi.

FAŠENGY

Choreografia: Alena Paulusová

Hudobná úprava: Ján Saloka, Pavol Guman

Posledná fašiangova zábava z Ličartoviec. Jej súčasťou je sprievod masiek a pochovávanie basy pred nástupom 40-dňového pôstu pred Veľkonočnými sviatkami.

STRETNUTIE S BUDÚCNOSŤOU

Choreografia: Alena Paulusová

Hudobná úprava: Ľubomír Šebej

Programový blok je fiktívnou predstavou o stretnutí detí s návštevníkmi z vesmíru.

I MY DOROŠŇEME

Choreografia: Alena Paulusová
Hudobná úprava: Jozef Hrušovský

Detské chorovody a kolesá.

SPID KYČERY

Choreografia: Alena Paulusová
Hudobná úprava: Ľubomír Šebej

Dribna a Horu z Jakubian.

 

 

KYJIVSKY KARIČKY

kolesové tance dievčat a žien z Kyjova

– choreografia: Alena Paulusová
– hudobná úprava: Ľubomír Šebej

ŠARISKE BEŤARE

úsmevný tanečný obrázok na verbunkové tanečné motívy

– choreografia: Alena Paulusová
– hudobná úprava: Jozef Hrušovský

CEPERKA

novodobejší tanec z Raslavíc

– choreografia: Alena Paulusová
– hudobná úprava: Jozef Hrušovský

OZ DFS Šarišanček © 2007 – 2021