Členský poplatok OZ DFS ŠARIŠANČEK

Milí rodičia – členovia DFS ŠARIŠANČEK!

Veríme, že len pod vplyvom Vašej zaneprázdnenosti a existujúcich pandemických opatrení ušlo Vašej pozornosti – UHRADENIE ČLENSKÉHO POPLATKU  30,- eur na rok 2020, pre OZ DFS ŠARIŠANČEK, ktorého ste členom.

Sme si vedomí, že súbor v tomto roku fungoval veľmi málo, veľmi obmedzene, deti boli ochudobnené o tradičné akcie – je nám to ľúto. Tie samozrejme zrealizujeme hneď, ako nám to situácia dovolí. Zaplatenie členského je ale podmienkou členstva (viď. Stanovy).  Občianske združenie stále plní svoje povinnosti a s tým sú spojené výdavky (registrácia 2%, vedenie účtu, pošta, notár, ekonóm…).

 Za Vaše porozumenie Vám ďakujeme.

Prosíme, členský poplatok 30,- eur, uhraďte bankovým prevodom najneskôr do 31.12.2020.

názov:              Priatelia DFS Šarišanček

číslo účtu:        262 879 7202/ 1100 Tatra banka, a.s.

IBAN:             SK06 1100 0000 0026 2879 7202

poznámka:       uveďte meno dieťaťa

Tešíme sa na Vašu podporu a spoluprácu.

OZ DFS Šarišanček © 2007 – 2021