Pomôže nám šíriť radosť – darujte nám 2%

           

Milí PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK!

     …ďakujeme, že svojimi  2%  dane z príjmov podporíte deti z DFS  ŠARIŠANČEK, ktoré tancom, hudbou a spevom reprezentujú Prešov  a  Slovensko doma aj v zahraničí.

Prosíme, oslovte aj Vašich známych – je to také jednoduché…

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023
  2. Z  Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú  môžete  poukázať v náš prospech, (minimálne však 3 €).
  3. Pozorne si  prečítajte a vyplňte celé Vyhlásenie.
  4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte:
  1. Osobne 6.3.2024 na Výročnej schôdzi

      alebo

B. Osobne do KS Družba – poštová schránka/pani Alena Paulusová: do26.4.2023

           alebo

C. Osobne alebo poštou na daňový úrad, najneskôr do 30.4.2023

Daňový úrad Prešov

Hviezdoslavova 7

080 01 Prešov

Možnosť prispieť majú aj právnické osoby. Ak poznáte ochotných podnikateľov, prosíme, oslovte ich a poskytnite im naše údaje:

Naše údaje :

IČO : 42080878

právna forma : Občianske združenie

názov: PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK

sídlo: Kultúrne zariadenie Družba, Námestie Kráľovnej pokoja 4792/2, 080  01 Prešov

                                                                                                                      ĎAKUJEME!

                                                                                                        

OZ DFS Šarišanček © 2007 – 2021