Pomôže nám šíriť radosť – darujte nám 2%

Milí PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK!

     …ďakujeme, že svojimi  2%  dane z príjmov podporíte deti z DFS  ŠARIŠANČEK, ktoré tancom, hudbou a spevom reprezentujú Prešov  a  Slovensko doma aj v zahraničí.

Prosíme, oslovte aj Vašich známych – je to také jednoduché…

  1.  Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – v žiadosti označte  x riadok:  VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia…
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú  môžete  poukázať v náš prospech, (minimálne však 3 €).
  4. Pozorne si  prečítajte a vyplňte celé Vyhlásenie
  5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, je potrebné doručiť:

A. Osobne alebo poštou na daňový úrad, najneskôr do 30.4.2023

Daňový úrad Prešov

Hviezdoslavova 7

080 01 Prešov

alebo

B. Osobne do KS Družba – poštová schránka/pani Alena Paulusová: do 25.4.2023

Možnosť prispieť majú aj právnické osoby. Ak poznáte ochotných podnikateľov, prosíme, oslovte ich a poskytnite im naše údaje:

Naše údaje :

IČO : 42080878

právna forma : Občianske združenie

názov: PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK

sídlo: Čerešňová 221/15, 080 05 Teriakovce

                                                                                                                      ĎAKUJEME!

OZ DFS Šarišanček © 2007 – 2021