Events planner

Skúšky tanečnej zložky súboru sú pravidelne v časoch:

streda 15.30 – 18.00

piatok 14.30 – 18.00

Skúšky speváckej zložky sú pravidelne v časoch:

streda 15.30 – 16.30 (pohybová príprava) 16.45 – 18.00 (spev)

piatok 16.00 – 18.00 (spev)

Skúšky ľudovej hudby sú pravidelne v časoch:

streda 16.00 – 18.00

piatok 16.00 – 18.00

OZ DFS Šarišanček © 2007 – 2021