Management

Mgr. art. Alena Paulusová

Vedúca súboru a choreografka

Bianka CICOŇOVÁ

Vedúca ľudovej hudby

Simona Kušnírová

Vedúca speváckej zložky

Alexandra PETROVÁ

Tanečný pedagóg

Roman Trojanovič

Tanečný pedagóg

Slávka Pavuková

Garderobiérka

História vedúcich súboru:

VEDÚCA SÚBORU:

1986 – dodnes : Mgr.art. Alena Paulusová

TANEČNÍ PEDAGÓGOVIA:

1987 – 1992 : Roland Čura
1989 – 1990 : Katarína Kuchárová
1993 – 1995 : Stanislav Novotný
1997 – 1999 : Vladimír Polician
1998 – 1999 : Zuzana Gromošová
1999 – 2005 : Katarína Balenčinová
1999 – 2005 : Eduard Demčák
2005 – 2008 : Jakub Klučiar
2005 – 2008 : Denisa Gumanová
2008 – 2012 : Barbora Rusiňáková
2008 – 2009 : Viliam Mikula
2009 – 2010 : Matej Berec
2010 – 2011 : Kamil Kotulič
2011 – 2012 : Stanislav Ľaš
2012 – 2015: Lucia Malagová
2015 – 2016: Vanda Bačová
2016 – 2017: Zuzana Demčáková
2013 – 2017: Jaroslav Sučka
2017 – 2018 : Ivana Miženková
2017 – 2019: Filip Zbihlej

2018 – :  Alexandra Petrová

2019 – 2020:  Michal Hric

2020 – : Roman Trojanovič

VEDÚCI ĽUDOVEJ HUDBY:

1986 – 1988 : Ján Saloka
1986 – 1989 : Dagmar Zgolová – Čurová
1989 – 1990 : Juraj Macala
1990 – 1991 : Július Selčan
1991 – 1998 : Ján Saloka
1998 – 2007 : Ľubomír Šebej
2007 – 2010 : Vladimír Žigmund
2010 – 2014: Dávid Guman
2014 – 2017: Tatiana Šimoňáková
2017 – 2019: Pavol Guman
2019 – : Bianka Cicoňová

VEDÚCI SPEVÁCKEJ ZLOŽKY:

1988 – 1990 : Jana Pitková
1990 – 1990 : Darina Hrušovská
1998 – 2006 : Ľubomír Šebej
2006 – 2007 : Zuzana Bednárová
2007 – 2010 : Dáša Klučiarová
2010 – 2010 : Viktória Verešpejová
2011 – 2014 : Lucia Fecková
2014 – 2017 : Ivanka Svitková
2017 – 2018: Pavol Guman
2018 – : Simona Kušnírová

KOREPETÍTORI :

1986 – 1999 : Michal Kišeľák
1999 – 2005 : Slavomír Sirotňák
2006 – 2006 : Dáša Klučiarová
2007 – 2011 : Ján Majurník

OZ DFS Šarišanček © 2007 – 2021