Contact

DFS Šarišanček

Mgr.art. Alena Paulusová
KZ Družba
Nám.Kráľovnej pokoja 2
080 01 Prešov

Tel.: +421-905-630 129

E-mail: sarisancek@gmail.com

Park kultúry a oddychu DFS Šarišanček

Mgr.art. Alena Paulusová
Hlavná 50
080 01 Prešov
tel.: +421-51-7723 741, -42

Kontaktný formulár

OZ DFS Šarišanček © 2007 – 2021