School of dance

Folklórna tanečná škola pri DFS Šarišanček funguje ako prípravka tanečníkov pre vstup do súboru. Je to jediný možný spôsob, ako sa stať členom Šarišančeka. Deti, ktoré navštevujú tanečnú školu sa postupne učia tanečné prvky a neskôr aj repertoár súboru. Pracujú v troch skupinách, do ktorých sa zatrieďujú podľa stupňa svojho tanečného výkonu.

Noví nádejní tanečníci môžu začať navštevovať tanečnú školu v ktorýkoľvek pondelok v priebehu školského roka.

1. skupina cvičí vždy v pondelok v čase od 15.15 – do 16.15 hod. Je potrebné doniesť si cvičný úbor, dievčatá sukňu nad kolená, chlapci opasok.

Prijímame deti od 6 – do 9 rokov. Členské v 1. skupine je 10,-€ za 4 tréningy, toto je potrebné vyplatiť pri zápise, teda na prvej skúške.

2. skupina cvičí vždy v pondelok v čase od 16.30 do 17.30 a v stredu od 14.15 – 15.15. Členské v skupine je 15,-€ mesačne. 

3. skupina cvičí vždy v stredu v čase od 14.15 do 15.15 a v piatok od 14.30 – 16.30. Členské v skupine je 18,-€ mesačne. 

 

 

OZ DFS Šarišanček © 2007 – 2021